Velkommen

Hei takk for at du titter innom siden her. Daniloff er under utvikling så du vil etterhvert finne mer informasjon og tilbud. Du kan allerede nå melde deg på nyhets-oppdateringer. Jeg gleder meg til å vise deg hvordan du kan skape nye resultater i livet ditt.

Hilsen
Beate Daniloff

Nettestedet er under utvikling.

Hva er coaching og hva er det ikke?

Coaching er et tilbud til mennesket som ønsker endringer i livet sitt.

Coaching er ikke et behandlingsopplegg for å kurere sykdom.

 

 

Coaching er vellykket når mennesket får gjennomført livsstilsendringer det har ønsket å mestre.

Hva handler coaching om?

Coaching handler om å få ut det beste hos mennesket. Du som søker coaching og jeg som din hjelper vil ha en relasjon med fokus på å få deg til å handle for å realisere din visjon, dine mål og dine ønsker. Dette skjer gjennom dialog hvor du får hjelp til å stille deg selv spørsmål og finne dine egne svar. Jeg benytter spørreteknikker for å sette i gang en prosess hvor du blir mer oppmerksom på deg selv. På den måten bygger vi gjennom samarbeidet opp ditt bevissthetsnivå og ansvarsnivå. Gjennom coachingprosessen hjelpes du til å definere og oppnå både profesjonelle og personlige mål raskere og enklere enn ellers.

Vi mennesker har en tendens til å tenke og handle på samme måte som vi alltid har gjort. Vi gjør dette helt automatisk, ofte uten at vi er klar over det. Vi har et såkalt automatisk handlingsmønster. Den viktigste oppgaven med coaching er å hjelpe mennesket til å bryte denne vanetenkningen og å åpne øynene for nye muligheter.

Ved å stille gode spørsmål aktiviseres vår hjerne og våre følelser. Spørsmål setter i gang en tankeprosess og en bevisstgjøringsprosess som frigjør minner i underbevisstheten. Gjennom spørsmålene kan vi bli bevisst hvilke gamle automatiske handlingsmønster som bør endres. I denne prosessen med å finne egne svar kan du nå dine mål.

Coaching er effektivt fordi den gir individuell oppfølging som fokuserer på resultatet.

Hva kan coaching brukes til?

Avklaring og sortering

Motivering

Målsetting og planlegging

Personlig utvikling

Prestasjonsforbedring

Hva snakker du med meg om?

Med meg kan du snakke om dine seire og nederlag, om din iver og det du oppfatter som hindringer for å nå dine mål. Jeg vil lytte til deg og stiller de spørsmålene som bidrar til at du selv finner svarene.

Coaching er en personlig og profesjonell hjelp:

Et profesjonelt partnerforhold

Fokus på hele deg, og balansen inni deg

Assistanse til lettere å se og oppnå dine mål

Masse muligheter å handle mot i ditt eget liv

Hjelper deg til å se og si sannheten

Coaching bringer frem det beste i deg! Jeg tilbyr samtaler designet for å hjelpe deg til å oppnå gode resultater i ditt personlige og profesjonelle liv. Mitt mål er å hjelpe deg til å forbedre dine prestasjoner og øke din livskvalitet.

Hvorfor skal du leie meg som din coach

Du vil ha balanse

Du vil vokse og utvikle seg

Du vil ha mer

Du vil ha det lettere

Det er så enkelt som det. Gjennom coaching kan du oppnå alle fire punkter. Raskt!
Min oppgave som coacher å lytte, observere og skreddersy min fremgangsmåte i forhold til dine individuelle behov. Jeg vil søke å lokke frem løsninger og strategier fra deg da jeg har tro på at du er naturlig kreativ og ressursrik. Min jobb er å hjelpe deg til å forsterke de ferdighetene, ressursene og kreativiteten du allerede har.

Jeg jobber ut i fra det menneskesynet at du har alle svarene du trenger i deg, og vil hjelpe deg å finne disse. Blant annet har de mest suksessrike figurene vi kjenner innen sport fått sin suksess gjennom coaching fordi det hjelper dem å gjøre mest mulig ut av sitt talent.

Taushetsplikt

1. Jeg skal holde taushetsplikt om opplysningene om kundene, så fremt ikke kunden selv har gitt samtykke for videreformidling, eller at opplysningene blir krevd av loven.

2. Jeg skal få samtykke fra kunden først før jeg oppgir dem som mine kunder eller som referanser.

3. Jeg skal få samtykke fra kunden først før jeg oppgir kundens opplysninger til en annen fagperson som skal overta etter meg.

 

 

Om Daniloff – Lifestyle & Coaching

Daniloff – Lifestyle & Coaching

Mitt navn er Beate Daniloff og jeg er eier og driver av
Daniloff – Lifestyle & Coaching.

Min visjon er å forbedre menneskers livskvalitet gjennom å bevisstgjøre den enkelte til å oppdage sin iboende kunnskap, sine verdier, sin motivasjon, definere sine mål og binde det opp mot handling.

Gjennom min yrkeskarriere har jeg jobbet med personalarbeid, oppfølging av langtidssykemeldte, helse-miljø og sikkerhet og omorganiseringer. Erfaringer som sammen med min formelle kompetanse har gitt meg interesse for og kunnskap om  å lære den enkelte hvordan skape nye resultater ved å  få mer selvinnsikt gjennom coaching og alternative behandlingsformer.

Coach

Jeg er en selvstendig LifeSuccess Consultant-  Proctor Gallagher Institue.
Som LifeSuccess Consultant hjelper jeg mennesker til å ta i bruk sitt potensiale for å nå lengre og gjøre drømmer til virkelighet.

Hva er coaching og hva er det ikke? Les her 

Alternativ behandler

I mange år har jeg båret på en hemmelighet  fordi jeg har vært redd for å bli oppfattet som annerledes og rar. Mine evner er medfødte og er en del av hvem jeg er. Derfor har  jeg tatt et valg om å bruke mine evner for å hjelpe andre. Fra jeg var lita har jeg kunne se og føle ting som andre ikke oppfattet.  Jeg har en evne som andre kan oppleve som velgjørende i forhold til smerter og plager. I tillegg er jeg et medium som kanaliserer.  Mine evner kan jeg også bruke til å balansere forstyrrende energier i hus og på arbeidsplasser.

Siden jeg ikke kunne forstå, forklare hva som skjer eller hvorfor det skjer så valgte jeg å ta en utdanning for å få teoretisk kunnskap om healing og metafysikk.  Healerskolen klikk her

Det er ikke sterke vitenskapelige beviser for at healing virker eller finner sted, eller at mediumskap er virkelig. Derfor velger jeg med ydmykhet å tilby mine tjenester.

Jeg er takknemlig til mine veiledere og lærere som har støttet meg i å utvikle mine evner og oppmuntret meg til å være den jeg er.  Ingen nevnt – ingen glemt. En stor takk til min samboer og min datter som har trodd på meg.

Kvalitetssikring

I Norge har vi en lovgivning som regulerer  hva vi som ikke er sertifisert helsepersonell har lov til og ikke har lov til.  Dette er viktig for å ivareta klientene. Jeg er medlem av en nordisk fagorganisasjon for healing, friskliv og helsefremmende arbeid, Nordic Healing Association -NHA.
Du kan lese mer om NHA klikk her
Jeg er registrert i Brønnøysund i register over alternative behandlere. klikk her

Coaching og alternativ behandling erstatter ikke medisinsk behandling.
Lov om alternativ behandling ved sykdom mv.
Kort tittel: Alternativ behandligsloven – albhl

Utdanning og kurs

Bevissthetsterapeut, 2014
Sertifisert Coach – LifeSuccessConsulant, 2006
Bachelor  – Universitetet i Oslo, 2005

 

 

 

Private konsultasjoner

 

For private konsultasjoner send forespørsel til e-post til : post@daniloff.no

Eller book ved å fylle inn skjema på nett:  Planlegg på nett

Tjenester:
Coaching – timebasert
Coaching – spesielt fokusert på veien til et lettere liv.

Les mer om coaching klikk her

Flere tjenester vil komme!

Hilsen Beate  Daniloff

Blogg – Passordbeskyttede sider

Ved å dele mine erfaringer med vektkontroll håper jeg å hjelpe andre til et letter liv.

Jeg henvender meg til deg som har slitt over tid uten å føle deg annet enn mislykket.

For å lese de passordbeskyttede siden må du fylle ut skjema for å få tilgang.Har du allerede mottatt passord kan du gå til innleggene i rullegardinen å logge deg på.

Fyll inn skjema å få mer info om Veien til et letter liv

For å gjøre avtale klikk her

Ha en fin dag!

Hilsen Beate Daniloff