Om Daniloff

Om Daniloff

Visjon

Gjennom produkter og tjenester som fremmer helhetlig vekst og utvikling for den enkelte.

Gjennom samarbeidspartnere som deler min tro på en livslang læring og utvikling mot et rikt liv fylt med muligheter.

Være med på å skape en verden hvor sann rikdom – spirituelt, materielt, intellektuellt – flyter til, gjennom og fra hver og en av oss i en utviklende, uendelig syklus av meningsfylte og rike liv.

Om Beate Daniloff

Beate Daniloff er selvstendig Coach hos Daniloff og konsulent ved Proctor Gallagher Institute som hjelper sine klienter med å skape det livet de ønsker seg og oppfylle sine drømmer.

Beate er entusiastisk og jobber med individuelle, grupper og selskaper og guider dem til å oppdage sine dypeste ønsker, nå sitt potensiale, og oppnå sine personlige og profesjonelle mål. Hun har studert personlig vekst og utvikling i over tjue år, og hun er begeistret for å ha gjort sin lidenskap til en virksomhet som hjelper folk til å leve lykkeligere, sunnere og rikere liv.

Beate er vekst- og mål orientert og er lidenskapelig opptatt av å hjelpe andre til å oppfylle sine drømmer. Hvis du vil skape deg det livet du alltid har drømt om, kontakt Beate på telefon +47 974 75 187 eller på e-post post@daniloff.no

Hva er coaching og hva er det ikke? Les her 

Hva kan du vente deg?

Man trenger ikke være dårlig for å bli bedre. Når jeg jobber med mennesker som ønsker hjelp er det ut fra et helhetlig perspektiv.

Hvilke områder vil du gjerne oppnå resultater på?
Er det for eksempel:

 • å komme i bedre form
 • vektreduksjon
 • mestre kronisk sykdom
 • mestre en krevende livssituasjon
 • finne deg en ny jobb
 • starte din egen business
 • få mer tid til familie og venner
 • livsstilsendring

Gjennom coaching gir jeg deg støtte til å gjennomføre de endringene som må til for at du skal oppnå det resultatet du ønsker.

Coachingen vil bestå av blant annet:

 • verdiavklaring
 • idémyldring
 • effektfulle spørsmål.

Coachingen har som mål å fremme bevisstgjøring, handling og læring.

Du får en gratis introduksjonstime hvor vi kan avklare om du vil jobbe med meg for å nå dine mål.

Føler du deg stresset?

Et område jeg er spesielt interessert i er stress. Stress påvirker oss positivt og negativt. Det negative stress påvirker livene og helsen vår, og her tror jeg det er mye å hente i å redusere negativt stress. Kroppene våre reagerer både på fysisk og psykisk stress.

Forskningsfeltet innen atferds medisin PNI (psykonevroimmunologi), viser at kroppens immunsystem påvirkes av stress og andre psykologiske forhold.  «Stress» er verken bra eller dårlig. Det som er viktig er at vi reagerer med en følelse av kontroll på de psykologiske faktorene vi utsettes for i våre liv.

Jeg lærer deg å redusere stress ved bruk av teknikker som:

 • mindfulness
 • visualisering
 • meditasjon

Healing

Ordet healing er engelsk og betyr «å gjøre hel». For mange vil det norske ordet håndspåleggelse være ensbetydende med healing.

En healer er en person som har en naturlig evne til å overføre energier til andre individer, og på den måten sette i gang eller fremme en helbredelsesprosess.

Jeg tilbyr:

 • healing som en kombinasjon mellom samtale og healing/håndspåleggelse.

Mine evner er medfødte og er en del av hvem jeg er.  De som mottar healing kan oppleve det som velgjørende i forhold til smerter og plager.

Det er viktig å presisere at jeg ikke helbreder/kurerer sykdommer. Healing kan være en komplementær behandling til tradisjonell medisinsk behandling.

Det er viktig å vite at healing starter innenfra, og at den viktigste delen av forandring er deg, jeg er bare en formidler. Man må gå inn i denne opplevelsen, med åpent sinn og ønske om forandring, fornying eller avslutning av hva enn det måtte være du ønsker å oppå.

Jeg er medlem i Norsk Forening for Integrative Komplentære Terapeuter. Er registrert i Register for utøvere av alternativ behandling i Brønnøysund.

Om meg:

Meg i dag er en dame i starten av 60 årene med livserfaring. For tiden bor jeg i naturskjønne Sykkylven på Sunnmøre sammen med min samboer. Her har jeg bodd i over 20 år til nå.

Jeg ble født i Sør-Varanger i Finnmark. Fra jeg var ganske ung har jeg drømt om å hjelpe andre til å oppnå bedre liv og virkeliggjøre sine drømmer. Jeg visste ikke da at det var coach og healer  jeg ville bli. Det vokste seg fram gjennom årene.

Etter mange år med jobber innen økonomi og regnskap i innland og utland, for mindre bedrifter og store konsern, fant jeg ut at jeg ville satse på drømmen min.

I godt voksen alder tok jeg en  bachelor ved Universitetet i Oslo, innen psykologi og sosiologi. Jeg var 43 da jeg startet studiene. 

Etter studiene jobbet jeg i NAV og i en attføringsbedrift jobbet jeg med mennesker i mange forskjellige livssituasjoner; langtidssykemeldte og kronisk syke, som sto overfor store endringer i hverdagen sin.

Drømmen er  blitt virkelig. Nå jobber jeg med å støtte mennesker i sitt arbeid med å nå sine mål gjennom å tilby coaching en til en,  kurs og foredrag og tilbyr tjenestene via internett eller ved personlig oppmøte. 

Velkommen!
Beate Daniloff
07.08.2021

Daniloff
org.: 984 306 164

Proctor Gallagher Consultant

I tillegg til å tilby coaching en til en er  jeg sertifisert Proctorgallagher Consultant, og tilbyr trening gjennom programmet Thinking Into Results.  Programmet er på engelsk . Trening blir holdt for treningsgrupper hver for seg for norsktalende og engelsktalende. Bli gjerne med i min private gratis Facebookgruppe 

Daniloff Thinking Into Results

Proctor Gallagher Consultants are trained in a transformational process that helps clients move from where they are to where they really want to go.
Thinking Into Results shows you how to dream and explore to come up with the best goals to achieve the vision of your ideal future.

Join my private free Facebookgroup

Alternativ behandler

I mange år har jeg båret på en hemmelighet  fordi jeg har vært redd for å bli oppfattet som annerledes og rar. Mine evner er medfødte og er en del av hvem jeg er. Derfor har  jeg tatt et valg om å bruke mine evner for å hjelpe andre. Fra jeg var lita har jeg kunne se og føle ting som andre ikke oppfattet.  Jeg har en evne som andre kan oppleve som velgjørende i forhold til smerter og plager. I tillegg er jeg et medium som kanaliserer.  Mine evner kan jeg også bruke til å balansere forstyrrende energier i hus og på arbeidsplasser.

Siden jeg ikke kunne forstå, forklare hva som skjer eller hvorfor det skjer så valgte jeg å ta en utdanning for å få teoretisk kunnskap om healing og metafysikk.  Healerskolen klikk her

Det er ikke sterke vitenskapelige beviser for at healing virker eller finner sted, eller at mediumskap er virkelig. Derfor velger jeg med ydmykhet å tilby mine tjenester.

Jeg er takknemlig til mine veiledere og lærere som har støttet meg i å utvikle mine evner og oppmuntret meg til å være den jeg er.  Ingen nevnt – ingen glemt. En stor takk til min samboer og min datter som har trodd på meg.

Kvalitetssikring

I Norge har vi en lovgivning som regulerer  hva vi som ikke er sertifisert helsepersonell har lov til og ikke har lov til.  Dette er viktig for å ivareta klientene. Jeg er medlem av en nordisk fagorganisasjon for healing, friskliv og helsefremmende arbeid, Nordic Healing Association -NHA.
Du kan lese mer om NHA klikk her
Jeg er registrert i Brønnøysund i register over alternative behandlere. klikk her

Coaching og alternativ behandling erstatter ikke medisinsk behandling.
Lov om alternativ behandling ved sykdom mv.
Kort tittel: Alternativ behandligsloven – albhl

Utdanning og kurs

Bevissthetsterapeut, 2014
Sertifisert Coach – LifeSuccessConsulant, 2006
Bachelor  – Universitetet i Oslo, 2005