Om Daniloff – Lifestyle & Coaching

Daniloff – Lifestyle & Coaching

Mitt navn er Beate Daniloff og jeg er eier og driver av
Daniloff – Lifestyle & Coaching.

Min visjon er å forbedre menneskers livskvalitet gjennom å bevisstgjøre den enkelte til å oppdage sin iboende kunnskap, sine verdier, sin motivasjon, definere sine mål og binde det opp mot handling.

Gjennom min yrkeskarriere har jeg jobbet med personalarbeid, oppfølging av langtidssykemeldte, helse-miljø og sikkerhet og omorganiseringer. Erfaringer som sammen med min formelle kompetanse har gitt meg interesse for og kunnskap om  å lære den enkelte hvordan skape nye resultater ved å  få mer selvinnsikt.

Coach

Jeg er en selvstendig LifeSuccess Consultant-  Proctor Gallagher Institue.
Som LifeSuccess Consultant hjelper jeg mennesker til å ta i bruk sitt potensiale for å nå lengre og gjøre drømmer til virkelighet.

Hva er coaching og hva er det ikke? Les her 

Alternativ behandler

I mange år har jeg båret på en hemmelighet  fordi jeg har vært redd for å bli oppfattet som annerledes og rar. Mine evner er medfødte og er en del av hvem jeg er. Derfor har  jeg tatt et valg om å bruke mine evner for å hjelpe andre. Fra jeg var lita har jeg kunne se og føle ting som andre ikke oppfattet.  Jeg har en evne som andre kan oppleve som velgjørende i forhold til smerter og plager. I tillegg er jeg et medium som kanaliserer.  Mine evner kan jeg også bruke til å balansere forstyrrende energier i hus og på arbeidsplasser.

Siden jeg ikke kunne forstå, forklare hva som skjer eller hvorfor det skjer så valgte jeg å ta en utdanning for å få teoretisk kunnskap om healing og metafysikk.  Healerskolen klikk her

Det er ikke sterke vitenskapelige beviser for at healing virker eller finner sted, eller at mediumskap er virkelig. Derfor velger jeg med ydmykhet å tilby mine tjenester.

Jeg er takknemlig til mine veiledere og lærere som har støttet meg i å utvikle mine evner og oppmuntret meg til å være den jeg er.  Ingen nevnt – ingen glemt. En stor takk til min samboer og min datter som har trodd på meg.

Kvalitetssikring

I Norge har vi en lovgivning som regulerer  hva vi som ikke er sertifisert helsepersonell har lov til og ikke har lov til.  Dette er viktig for å ivareta klientene. Jeg er medlem av en nordisk fagorganisasjon for healing, friskliv og helsefremmende arbeid, Nordic Healing Association -NHA.
Du kan lese mer om NHA klikk her
Jeg er registrert i Brønnøysund i register over alternative behandlere. klikk her

Coaching og alternativ behandling erstatter ikke medisinsk behandling.
Lov om alternativ behandling ved sykdom mv.
Kort tittel: Alternativ behandligsloven – albhl

Utdanning og kurs

Bevissthetsterapeut, 2014
Sertifisert Coach – LifeSuccessConsulant, 2006
Bachelor  – Universitetet i Oslo, 2005