Hva er coaching og hva er det ikke?

Hva er coaching og hva er det ikke?

Coaching er et tilbud til mennesket som ønsker endringer i livet sitt.

Coaching er ikke et behandlingsopplegg for å kurere sykdom.

 

 

Coaching er vellykket når mennesket får gjennomført livsstilsendringer det har ønsket å mestre.

Hva handler coaching om?

Coaching handler om å få ut det beste hos mennesket. Du som søker coaching og jeg som din hjelper vil ha en relasjon med fokus på å få deg til å handle for å realisere din visjon, dine mål og dine ønsker. Dette skjer gjennom dialog hvor du får hjelp til å stille deg selv spørsmål og finne dine egne svar. Jeg benytter spørreteknikker for å sette i gang en prosess hvor du blir mer oppmerksom på deg selv. På den måten bygger vi gjennom samarbeidet opp ditt bevissthetsnivå og ansvarsnivå. Gjennom coachingprosessen hjelpes du til å definere og oppnå både profesjonelle og personlige mål raskere og enklere enn ellers.

Vi mennesker har en tendens til å tenke og handle på samme måte som vi alltid har gjort. Vi gjør dette helt automatisk, ofte uten at vi er klar over det. Vi har et såkalt automatisk handlingsmønster. Den viktigste oppgaven med coaching er å hjelpe mennesket til å bryte denne vanetenkningen og å åpne øynene for nye muligheter.

Ved å stille gode spørsmål aktiviseres vår hjerne og våre følelser. Spørsmål setter i gang en tankeprosess og en bevisstgjøringsprosess som frigjør minner i underbevisstheten. Gjennom spørsmålene kan vi bli bevisst hvilke gamle automatiske handlingsmønster som bør endres. I denne prosessen med å finne egne svar kan du nå dine mål.

Coaching er effektivt fordi den gir individuell oppfølging som fokuserer på resultatet.

Hva kan coaching brukes til?

Avklaring og sortering

Motivering

Målsetting og planlegging

Personlig utvikling

Prestasjonsforbedring

Hva snakker du med meg om?

Med meg kan du snakke om dine seire og nederlag, om din iver og det du oppfatter som hindringer for å nå dine mål. Jeg vil lytte til deg og stiller de spørsmålene som bidrar til at du selv finner svarene.

Coaching er en personlig og profesjonell hjelp:

Et profesjonelt partnerforhold

Fokus på hele deg, og balansen inni deg

Assistanse til lettere å se og oppnå dine mål

Masse muligheter å handle mot i ditt eget liv

Hjelper deg til å se og si sannheten

Coaching bringer frem det beste i deg! Jeg tilbyr samtaler designet for å hjelpe deg til å oppnå gode resultater i ditt personlige og profesjonelle liv. Mitt mål er å hjelpe deg til å forbedre dine prestasjoner og øke din livskvalitet.

Hvorfor skal du leie meg som din coach

Du vil ha balanse

Du vil vokse og utvikle seg

Du vil ha mer

Du vil ha det lettere

Det er så enkelt som det. Gjennom coaching kan du oppnå alle fire punkter. Raskt!
Min oppgave som coacher å lytte, observere og skreddersy min fremgangsmåte i forhold til dine individuelle behov. Jeg vil søke å lokke frem løsninger og strategier fra deg da jeg har tro på at du er naturlig kreativ og ressursrik. Min jobb er å hjelpe deg til å forsterke de ferdighetene, ressursene og kreativiteten du allerede har.

Jeg jobber ut i fra det menneskesynet at du har alle svarene du trenger i deg, og vil hjelpe deg å finne disse. Blant annet har de mest suksessrike figurene vi kjenner innen sport fått sin suksess gjennom coaching fordi det hjelper dem å gjøre mest mulig ut av sitt talent.

Taushetsplikt

1. Jeg skal holde taushetsplikt om opplysningene om kundene, så fremt ikke kunden selv har gitt samtykke for videreformidling, eller at opplysningene blir krevd av loven.

2. Jeg skal få samtykke fra kunden først før jeg oppgir dem som mine kunder eller som referanser.

3. Jeg skal få samtykke fra kunden først før jeg oppgir kundens opplysninger til en annen fagperson som skal overta etter meg.

Klikk her for Personvernerklæring (GDPR) Daniloff

Klikk her for private konsultasjoner